Heste

Du kan overveje at benytte regelmæssig behandling så små ting korrigeres inden de bliver til problemer der kræver tid at rette op på.

​Nedenstående symptomer kan være indikation for kiropraktisk behandling

  • Ændret bevægelsesmønster, herunder halthed, stivhed, afkortede skridt, manglende fremaddrift
  • Ændret holdning, herunder problemer med at “gå til biddet” og at “gå i samling” dvs. bruge hals og bagpart korrekt
  • Hesten modsætter sig rytterens signaler, eller hesten stiver sig af i hals, lænd, eller kryds, under rytteren
  • Forkert eller uensartet muskelfylde
  • Oversensitiv hudfølsomhed
  • Nedsat præstation
  • Ændret adfærd eller udstråling
  • Akut skade

Hvad kan føre til nedsat ledbevægelighed

Træning. Alt fra almindelig til hård træning. Saddel og seletøjsproblemer.
Beskæring og skoning, herunder forkert eller mangelfuld hovpleje. Tandproblemer. Foling. Skader.

​Tilstande som kiropraktik, PR og akupunktur kan smertelindre eller afhjælpe.

Nedsat fleksibilitet og bevægelighed. Dvs. hesten er stiv, eller ikke så smidig, som den bør være. Det kan være generelt i kroppen, men også f.eks. kun når den skal bøje sig til den ene side i nakke, hals og ryg. Samme hest kan være fin til modsatte side, der er altså opstået en asymmetri.

​Alle kompensatoriske-tilstande, hvor hesten har aflastet, ét sted og dermed lagt mere vægt andre steder. Disse steder kan såvel være overbelastede som stive. Det løsnes og hesten for derefter bevægelighed i området.

Hesten vil ikke sætte bagparten under sig og lade bagparten arbejde, f.eks. dressur og springheste.

​Uvilje eller væring, kan være signal fra hesten om, at den ikke kan udføre en øvelse og den bør tjekkes og løsnes

​​Gigt tilstande. Herunder spat. Kiropraktikken fjerner ikke spat, men kan virke smertelindrende ved at løsne de kompensationer som spat har påført hesten.
​Forebyggende behandling kan med fordel benyttes til heste

Hvad kan du gøre for at din hest fungerer optimalt

Hvis du vil gøre en indsats for at din hest fungerer optimalt kan du med fordel benytte regelmæssige behandlinger.

På den måde opdages og rettes, spændinger og låsninger inden de bliver slemme og fører til f.eks. haltheder.

Lidt ligesom man kører bilen til service eftersyn & får skiftet olie INDEN bilen går i stykker.

Desuden er hesten meget hurtigere klar til at præstere godt. I det lange løb kan der være mange penge at spare på denne form for managering.

Det skyldes at hesten nemmere undgår skader samt holder meget længere tid, fordi den bevæger sig korrekt og derved ikke slides op så hurtigt.

I forbindelse med en skade ​og inden genoptræning påbegyndes er det vigtigt at få hesten behandlet. Det er nemlig vigtigt at hesten har fuld bevægelighed inden den tages i brug efter skaden. Dette forebygger desuden fremtidige kompensationsskader.

​Hvilke heste kan have fordel af kiropraktik

Skovturshesten så den kan holde sig fleksibel og smidig. Konkurrence og væddeløbshesten som skal holde sig på toppen mht. præstationer.

Kiropraktik er altså med til at sikre normal ledbevægelighed og forebygger dermed kompensationsskader senere i hestens liv. Dvs. regelmæssige nogen kalder det forebyggende behandlinger kan altså forlænge hestens aktive sports karriere. Føl og ungheste. Det er vigtigt at undersøge dem i vækst fasen for at undgå at de vokser skævt eller asymmetrisk. På den måde undgår man ofte skævheder hos den voksne hest.

Følhopper. Man kan på følhopper rette skævheder man ellers ikke vil kunne rette på disse hopper. I et vindue på seks uger efter foling er det nemlig muligt at påvirke hoppens led langt mere end i hoppens normale cyklus. Dette skyldes at hoppen i denne tid stadig er påvirket af lødningen fra folingstidspunktet. Dvs. hoppen er mere bevægelig end normalt i denne periode.

Desuden skal det nævnes at kiropraktik med fordel kan benyttes sideløbende med anden komplementær behandling f.eks.. massage eller akupunktur.